Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zoologické zařazení
     Kočka domácí - Felis Catus, Linné, 1758 - patří do řádu šelem (Carnivora), čeledi kočkovitých (felidae) a rodu koček (Felis). Byla domestikována především z obou poddruhů kočky plavé, Foster, 1780 a Gmenlin, 1791. Lze však oprávněně předpokládat že na vzniku některých jejich plemen nebo místních variet se podílely také indická kočka stepní, evropská kočka divoká a možná i některé další druhy divokých koček.

 

Domestikace kočky
     Většina odborníků se dnes shoduje v názoru, že k domestikaci kočky došlo v údolí Nilu v Egyptě asi 4000 let př. n. l. z kočky plavé, takže kočka domácí je společníkem člověka více než 6000 let. Zda přišla kočka za člověkem, nebo člověk za kočkou, to dnes nelze přesněji určit, ale dá se předpokládat, že to byla spíše potřeba člověka než kočky.
Pro svou od ostatních domácích zvířat odlišnou povahu a některé biologické projevy, jako např. dětskému pláči podobné mňoukání při říji, zřetelné měnění tvaru zřítelnic vlivem světla, tichou chůzi apod., byla kočka na jedné straně obdivována, na druhé straně pronásledována.

 

 

 

 

Morfologie kočky
     Kočka domácí patří svým zoologickým zařazením mezi malé šelmy kočkovité. Její tělo je protáhlé, na poměrně nízkých novou, s krátkým krkem a širokou, poměrně krátkou hlavou, středně dlouhým ocasem a krátkou, rovnou a přilehlou srstí. U ušlechtilých plemen koček jsou pak záměrně vyšlechtěny některé odlišné tělesné
tvary a znaky.
Kostra kočky se skládá z kostí lebky, páteře, žeber s kostí hrudní a z kostí končetin.
Lebka kočky je středně dlouhá, s dobře vyvinutou mozkovou součástí a silnými čelistmi. V horní čelisti má kočka 16 a v dolní 14 trvalých zubů. Pravidelný skus je klešťový, tzn., že řezné plochy řezáků spodní čelisti se dotýkají řezných ploch řezáků horní čelisti, jako čelisti kleští. Při posouvání pravidelnosti skusu u šlechtěných plemen koček je povolena tolerance ve skusu řezáků do 2 mm. Je-li vzdálenost řezných ploch řezáků větší než 2 mm a řezáky spodní čelisti jsou před řezáky horní čelisti, označujeme to jako předkus (stičí chrup), a naopak je to podkus (kaří chrup). Oba tyto stavy jsou vadami, které mohou být dědičně podmíněné a v chovu jsou nežádoucí.
Mléčný chrup kočky má 26 zubů. Koťata se rodí bezzubá a mléčné zuby se jim prořezávají ve stáří od 10 do 30 dnů. Výměna mléčného chrupu za chrup trvalý začíná asi ve 3,5 měsíce a končí asi 5,5 měsíce. V tomto období koťata někdy špatně žerou.
Trvalý chrup kočky má 30 zubů. Viz. víše (Lebka kočky).
Páteř tvoří 7 obratlů krčních, 13 hrudních, 7 bederních, kost křížová (3 obratle srostlé) a 20 až 26 obratlů ocasních.U bezocasých plemen koček obratle ocasní chybějí, nebo jsou vyvinuty jen první čtyři.
Prsty kočky jsou vybaveny zatažitelnými drápy. Kočka došlapuje na spodní plochy prstů, které jsou opatřeny pružnými polštářky. Prsty a polštářky jsou v chovatelské terminologii označovány společně jako "tlapka". Drápy si kočky obrušují pravidelným drápáním, především dřevěných předmětů, v přírodě pak stromů.
Fyziologické ukazatele
    Vnitřní tělesná teplota
domácí kočky činí 38,0 - 39,5 C a měří se v konečníku lékařským nebo veterinárním teploměrem. Koťata a mladá zvířata mají teplotu spíše při vyšší hranici, dospělí kastráti spíše při nižší hranici.
Počet dechů u zdravé neunavené (a pokud není březí, nebo nespí) při běžné pokojové teplotě se v klidu pohybuje od 20 do 30 dechů za minutu.
Počet srdečních tepů je za stejných podmínek jako při dechu 110 až 130 tepů za minutu.
Pohlavně dospívá většina koček v 7 až 9 měsících, ale u některých jedinců může dojít ve vhodných podmínkách k pohlavní dospělosti již po šestém měsíci.
Takže je nutné od tohoto stáří chovat kočky odděleně aby nedošlo k nežádoucímu spáření. Tělesně pak kočky dospívají mnohem později  a obecné se považuje za vhodnou dobu k páření doba po 18 měsících stáří.
Říje trvá u koček zpravidla 8 dnů, ale její délka u jednotlivých zvířat je velmi variabilní a může se pohybovat od 3 do 15 dnů. K pravidelné říji domácích koček dochází na jaře a na podzim, ale u ušlechtilých plemen koček se může projevit v kterékoliv roční době a opakovat po třech týdnech.Je doprovázena charakteristickým chováním zvířat. Kočka se stává neklidnou, protahuje se, hrbí hřbet, otírá se o nohy chovatele, někdy žere a snaží se dostat z bytu do společnosti kocoura. Při silnějším pohlazení po hřbetě většina říjících koček zaujímá pářící postoj tak, že má hrudní končetiny natažené dopředu, hrudníkem se dotýká země, pokrčené zadní končetiny má posunuté pod břicho a ocas stočená nahoru nebo na stranu. Také kocouři projevují v období říje koček zvýšený neklid, více páchnou, častěji močí a většinou zanechávají močové vizitky i na zdech nebo na nábytku v bytě, protože se snaží označit si svoje teritorium.
Březost kočky domácí trvá přibližně 9 týdnů a podle posledních výzkumů je uváděna jako normální v rozmezí od 56  od 68 dnů, přičemž evropské kočky domácí mají obyčejně březost na nižší hranici, kočky ušlechtilých plemen při hodnotě kolem 63 až 65 dnů. V našich podmínkách je nejčastěji délka březosti ušlechtilých koček od 62 do 66 dnů  od prvního zapuštění kocourem ve stejné říji. Zabřezlé kočky však bávají klidnější a více žerou. V druhé třetině březosti je pak u většiny běžících koček vidět zvětšené břicho a vyplňování slabin. Také mléčné žlázy bývají mírně zvětšené a překrvené V poslední třetině březosti je, zvláště při větším počtu koťat, nápadně zvětšený břišní objem, kočka více žere, je klidnější a více odpočívá. V dutině břišní se dá vyhmatat březí děloha s plody. V posledních dnech před porodem pak dochází k výraznému zvětšení mléčných žláz, k povolení pánevních vazů a ke zduření vulvy.   U siamských koček a někdy i u jiných ušlechtilých plemen, nosí-li březí kočka jen jedno nebo dvě koťata, nemusí být ani v poslední třetině březosti vnější změny nápadné a určení březosti bez rengenového vyšetření je někdy značně obtížné.
Porod. Pravidelný porod u povolně chovaných domácích koček probíhá poměrně rychle, je obyčejně ukončen během 15 až 30 minut a není při něm třeba lidské pomoci. Obyčejně se rodí 4 až 6, ale i 10 koťat, která jsou ostrstěná a slepá. U koček ušlechtilých plemen je obyčejně počet koťat nižší, porod probíhá déle a je při něm dosti často třeba pomoci chovatele.
Kočka výborně slyší a dobře rozeznává tóny hlasu, která jsou pro ni při dorozumívání s člověkem důležitější něž vlastní slova. Také výborně vidí ve dne i v přítmí, poněvadž má velké , dobře otevřené oči, jejich zřítelnice rychle reagují na množství světla, mění podle toho svůj tvar.
Čich má kočka méně vyvinutý než pes, ale mnohem více než člověk.
Chuť nemá u kočky praktický význam, ale kočka má chuťové papily a dovede rozeznávat různé chuti. Proto také má některé pokrmy raději než jiné a některé domácí kočky rádi mlsají.
Hlas kočky. Kočka vydává značný počet zvuků, které se odhadují na 100 různých tónů, z nichž některé jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Obecně rozdělujeme kočičí zvuky na mňoukání a předení.
Orientace a rovnováha. Kočka má dobře vyvinutý mechanismus prostorové orientace (jehož centrum je ve vnitřním uchu), a proto při pádu z dostatečné výšky dopadá vždy na nohy. Má také výbornou místní paměť a to jí umožňuje vracet se domů i ze značných vzdáleností.
Povahové vlastnosti
     Kočka je jediným z domácích zvířat, které si člověk nedovedl zcela podmanit. Má ráda volnost, pohyb a lov drobných živočichů.
Pohyby ocasu ukazují změny nálady kočky a její vnitřní neklid. Tak například lehké vrtění špičky ocasu signalizuje, že nějaký jev vzbudil její pozornost, nebo svědčí o začínajícím odporu, jestliže se kočka nachází v tísni atd.
Snášenlivost kočky s ostatními zvířaty nebo s jinými kočkami závisí na tom, jakým způsobem byla od útlého mládí vychována. Samostatně vychovaná dospělá kočka si velmi špatně zvyká na jinou kočku nebo na další zvíře v bytě, vidí v nich konkurenty v chovatelově přízni.
Mateřský pud je u kočky příkladný a láska ke koťatům až příslovečná. V prvním období kojení přijme kočka i cizí koťata nebo i jiná mláďata, o která pečuje stejně jako o svá.
Čistota je pro kočky příznačná a časté mytí (slinami a jazykem) je pravidelnou součástí denního života kočky. U mladých koťat vyvolává kočka lízáním v anální oblasti reflexy močení a kálení, přičemž zároveň odstraňuje výkaly.
Cestování s kočkou
     Kočky cestování příliš nemilují, ale z nezbytnosti se mu přizpůsobují. Proto pokud to není nutné s nimi raději necestujte. Pokud už budete cestovat, je nutné zajistit kočkám alespoň částečný klid, teplo a možnost odpočinku. K tomuto účelu nám může dobře posloužit vhodná schránka "přenoska". Pokud budete přepravovat kočku v autě volně, pak je potřeba zajistit ji alespoň vodítkem aby nemohla překvapit řidiče. 
Vodítko. Kočky se dají na vodítku dobře vodit, ale je třeba je na obojek a vodítko zvykat již od stáří kotěte.
Před delší cestou je třeba kočku 5 až 6 hodin nekrmit a nenapájet. Některé kočky dopravu špatně snášejí, a krmí-li se před jízdou , pak během jízdy zvracejí. Kratší cestu zvládne kočka v klidu bez jídla i napájení. trvá li cesta déle než 24 hodin, je třeba kočku jednou nakrmit, podat jí vodu a umožnit jí  vyprázdnění.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your kocky.estranky.cz

(LatonyaKip, 26. 3. 2018 7:15)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Kočičí prsty!

(Mica♥, 21. 11. 2014 15:07)

Takže chcete říct,že když mám kvíz tak můžu napsat tři a nebo dvě!!!???

kočky

(CatGirl, 11. 8. 2010 10:09)

Tera:není tady napsáno, kolik má kočka prstů, protože to nikdo přesně neví.....teda obych nelhala, počítá se, že kočka má obvykle na svých předních nohách 5 prstů (úplných s polštářky a drápky)
a na zadních nohách 4 prsty (úplných s polštářky i drápky), ale můžou jich mít i víc-rekordman Jake má 7 úplných prstů na každé své tlapce

Jídlo

(Domi, 29. 7. 2010 15:48)

Může kočka jíst meruňky?Totiž měla jsem je na stole a najednou vidím že je líže stane se mu něco?Je to ještě malí 3měsíční kocourek.

nic

(tera, 13. 12. 2007 13:47)

Nic semtu nenasla treba kolik má kocka prstu.

www.kocky-kotata.estranky.cz

(kikuša-mocka..., 4. 7. 2007 10:38)

máš zajímavý stránky, ale mohla bys to tady trochu utřídit, esi chceš tak se jukni na moje (viz. nadpis), dikez

každý má takovou kočku jakou si zaslouží

(Urso, 16. 2. 2007 18:38)

Zdravím,

kočka podle mého nemá ráda lidi, kteří rádi poroučejí. Proto například takový člověk dobře vycvičí psa, ale s kočkou si neporadí, ta se ho pak bojí a vyhýbá se mu.
Sám jsem naučil přicházet kočku na pískání, to přiběhne i z velké vzdálenosti.
K základním zvukům, které kočky vydávají, bych ještě přidal nosní ňu, kterým kočka oznamuje nějaké hnutí své mysli, většinou v dobré náladě. Co vy na to, znáte ten zvuk taky?

Jeden rok kočiči kolik je na člověči let

(karlo, 30. 1. 2007 1:10)

Ahoj ,jak se počitaji leta u kočky na člověči

Mytí

(Karla, 17. 4. 2006 9:32)

Mají se kočky mýt i pod sprchou?

něco víc okočkách

(Phoebe, 17. 2. 2006 17:50)

ahoj.Je tu málo věcí o kočkách.jeto bobrá stránka


ahoj